Profesyonel Bina Yönetimi Hizmeti Almanız İçin Gerekli Nedenler

Profesyonel bina yönetimi hizmeti almanız için birçok nedenler bulunmaktadır. Özellikle ekonominin hızla gelişim kaydetmesi ve toplu alanlarda yükselme durumu meydana gelmesi sonucunda apartman ve site gibi alanlarda da temel gereksinimler bir hayli çoğaldı. Bu durum neticesinde ise profesyonel anlamda hizmet sunan bina yönetimi hizmeti alınması zorunlu duruma dönüştü.

 Site ve bina sakinlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından profesyonel ve kurumsal anlamda hizmet sunan bina yöneticiliği firması sektörde yerini aldı. Site ve apartman sakinlerinin devlet ve özel kuruluşlarda mesai yapıyor olması ve bu nedenle de apartman eylemlerinde pek yer alamamasına bağlı olarak profesyonel bina yönetimi hizmetlerinden faydalanması söz konusu olmuştur.

Apartman Ve Site Yöneticiliği Uzmanlık Gerektiren Bir Hizmet Türüdür

Apartman ve site yöneticiliği uzmanlık gerektiren bir hizmet türüdür. Bu hizmet sayesinde apartman ve site sakinleri bina faaliyetlerinde yer almasa dahi tüm işlemler doğrudan apartman ve site yöneticiliği hizmeti sunan firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Apartmanın giderleri, doğalgaz merkezi sistem, asansör temini gibi ihtiyaçlar doğrudan firma tarafından tespit edilerek oluşturulan banka hesabı üzerinden apartman sakinlerinden yasal mevzuatlar doğrultusunda toplanan paralar üzerinden bu gibi gereksinimler kolayca giderilmektedir.

Apartman ve site yöneticiliği hizmeti sunan firma aynı zamanda apartman ve site sakinleri ile malik arasında meydana gelen sorunların giderilmesine yönelikte yasal mevzuatlar doğrultusunda hizmet sunmaktadır. Aidatlarda problemler çıkması ve diğer durumlar karşısında maliklere doğrudan tebligat göndererek yasal yönden hakların aranmasına yardımcı olmaktadır. Apartman ve site yöneticileri ile yapı sakinleri arasında en çok yaşanan sorunların başında aidat ödemeleri ve belirtilen kurallara uyulmamasıdır. Durum böyle olduğunda çoğu zaman yöneticiler istifa dilekçesi sunabilmektedir.

Düzenli Aidat Ödemeleri

Apartman ve sitelerde oluşan temel sorunlardan biri de her ay sonunda gelen aidatların düzenli olarak ödenememesidir. Bu durum gerek yöneticiler açısından ve gerekse de apartman ve site sakinleri açısından ciddi huzursuzluklara neden olabilmektedir. Profesyonel apartman ve site yöneticiliği hizmeti sunan firma sayesinde oluşturulan banka hesabına her ay sonu öncesinde apartman ve site sakinlerinden eşit miktarlar üzerinden alınan bedeller doğrudan buradan toplanarak düzenli ve istikrarlı bir biçimde ödenmektedir. Profesyonel apartman ve site yöneticiliği hizmetlerimizden yararlanabilmektesiniz.